• provedení měření osvětlení vnitřních prostorů na úrovni provozního (lze i přesného) měření přesnou měřící technikou, pravidelně ověřovanou kontrolní kalibrací u autorizovaných firem v EU. Zpracování protokolu z měření dle ČSN 36 0011-1 až 3 včetně stanovení nejistoty měření a návrhu opatření v případě nevyhovujícího stavu.
  • nabídka přesného měření komponentů světelné techniky nebo parametrů svítidel ve světelně technické laboratoři, zpracování dat pro výpočtový software ve formě českých (WILS) nebo mezinárodních standardů (EULUM, IES).

          Používaná měřící technika                                                          Z protokolu z měření

seznam mp

mp1

© 2011 Tvorba www stránek Weboo.eu

Adresa: Míškovice 170 | 768 52  Míškovice u Holešova | Tel.: +420 577 433 221 | E-mail: petr.klvac@volny.cz