• vnitřního umělého a sdruženého osvětlení interiérů bytů, domů, pracovních místností, výroben, prodejen, kanceláří, výloh aj.,
  • venkovního osvětlení domů, zahrad, komunikací, nasvětlení fasád domů, solitérů, venkovní zeleně, sousoší,zimních zahrad atp.,
  • veřejného osvětlení komunikací a městských ploch (náměstí), pěších zón, parků, sportovních areálů a hřišť, venkovního osvětlení areálů závodů a provozoven, nasvětlení reklamních ploch,
  • regulace výkonu umělého osvětlení ruční, nebo podle přednastavených scén, případně v závislosti na jiné veličině (vlastní volba). Automatcké v závislosti na přítomnosti osob a úrovni vnitřního denního osvětlení.
  • ochran před účinky atmosférické a statické elektřiny, přepětí vzniklých indukcí a spínacími pochody.
  • Navrhovaná řešení na základě výpočtů, případně měření a v souladu s CZ nebo EU legislativními požadavky.

    izory umlho osvtlen

 

izory dennho osvtlen

© 2011 Tvorba www stránek Weboo.eu

Adresa: Míškovice 170 | 768 52  Míškovice u Holešova | Tel.: +420 577 433 221 | E-mail: petr.klvac@volny.cz