Vnitřní svítidla se většinou rozdělují podle jejich účelu použití na bytová, kancelářská, průmyslová a speciální. Je tím dána jejich konstrukce a tvar. Není tím vyloučeno použití např. bytových svítidel v kancelářích nebo průmyslových svítidel v bytech apod.

Bytová svítidla

Při jejich konstrukci se uplatňují zejména hlediska maximální bezpečnosti, vysoké účinnosti vyzařování světla a jejich tvarové nápaditosti. Vzhledem k byt01možnosti jejich umístění ve stavbě mohou být povrchová, zabudovaná do stěn, stropů a podlah, případně nábytku, závěsná, stojací a stolní. Většina těchto svítidel má možnosti vyzařovat světelný tok buď beze změny a nebo mohou být stmívatelná. Velká část stolních a zejména stojacích svítidel má stmívač již zabudován.

byt02Požadavky kladené na bytová svítidla jsou velmi rozsáhlé, a proto je i množství vyráběných svítidel značné a vhodný výběr je velmi náročný. Stejného světelného účinku lze dosáhnout různými svítidly, a proto může být výraz osvětlení pokaždé jiný. Sofistikované umělé osvětlení je tvořeno svítidly, která nejen svítí, ale dokáží navodit atmosféru, dají prostoru výraz a tvar, doplní vnitřní vybavení prostoru a současně jsou provozně efektivní. V převážné většině je od nich požadováno, aby uživatele nerušila zejména oslněním.
byt03
V mnoha osvětlovaných prostorách nelze použít jen jedno svítidlo, je nutno vytvořit osvětlovací soustavu z několika svítidel. Vhodná volba světelného zdroje doplňuje vizuální pohodu a určuje provozní efektivitu svítidla, a to je důležité zejména při dlouhodobém používání umělého osvětlení. Mnohdy je třeba dbát i na povrchovou teplotu svítidel a volit novodobé "studené" zdroje, např. LED diody.


Můžeme Vám doporučit, prodat nebo instalovat ovládací prvky osvětlení od tvarově běžných až po neobvyklé. Těmito prvky mohou být ruční spínače, automatizační prvky spínající podle přítomnosti denního světla nebo podle pohybu v osvětlovaném prostoru, případně programovatelné systémy.

byt04 byt05

Povrchová bytová svítidla

pov01th pov02th pov03th pov04th
pov05th pov06th pov07th pov08th

Zabudovaná bytová svítidla

do stropů
zabst01th zabst02th zabst03th
do stěn
zabs01th zabs02th zabs03th
do podlah
zabp01th zabp02th zabp03th

Závěsná bytová svítidla

zav01th zav02th zav03th zav04th zav05th
zav06th zav07th zav08th zav09th zav10th zav11th

Stojací bytová svítidla

stj01th stj02th stj03th stj04th stj05th stj06th stj07th
stj08th stj09th stj10th

Stolní bytová svítidla

stl01th stl02th stl03th stl04th
stl05th stl06th stl07th

Kancelářská svítidla

Při jejich konstrukci se uplatňují obdobná hlediska jako u bytových svítidel a navíc je požadována dlouhá provozní životnost a minimální oslňování. Podle jejich použití mohou být povrchová, zabudovaná, závěsná, stojací a stolní. V rozsáhlých aplikacích se často vyžaduje jejich stmívání. Mnohá bytová kan01svítidla lze použít i v kancelářích a kancelářská v bytech.

Požadavky kladené na kancelářská svítidla jsou v dnešní době velmi tvrdé, kromě požadované vysoké účinnosti kan02osvětlení a dlouhodobé životnosti při provozu, nesmí uživatele osvětlovaného prostoru rušit míháním světla, oslňováním a nadměrnými tepelnými účinky. Vyzařované světlo by mělo být vhodně rozptýleno a jen částečně směrováno. Mělo by umožňovat změny světelného výkonu.

Tyto vlastnosti jsou graficky vyjádřeny následujícími třemi technickými obrázky:

tech01 tech02 tech03

Povrchová kancelářská svítidla

kpov01th kpov02th kpov03th
kpov04th kpov05th

Zabudovaná kancelářská svítidla

kzab01th kzab02th kzab03th kzab04th

Závěsná kancelářská svítidla

kzav01th kzav02th kzav03th kzav04th

Stojací kancelářská svítidla

kstoj01th kstoj02th kstoj03th

Stolní kancelářská svítidla

kstol01th kstol02th kstol03th kstol04th

Průmyslová svítidla

Při jejich konstrukci se uplatňují zejména hlediska vysokého světelného výkonu, vysoké účinnosti vyzařování světla a technického provedení. Svítidla mnohdy pracují v prostředí, které může zásadně ovlivňovat životnost svítidel a zhoršovat jejich provozní bezpečnost. V prostředích pasivně nebezpečných mohou nevhodná svítidla iniciovat požár nebo výbuch. Podstatné je též clonění svítidel proti oslnění. Velmi často je po průmyslových svítidlech vyžadována dlouhá životnost vlastních svítidel i světelných zdrojů. V dnešní době se průmyslová svítidla používají i pro osvětlování například interiérů prodejen a mnohdy najdou uplatnění i v bytech nebo kancelářích.

p01th p02th p03th p04th
p05th p06th p07th p08th
p10th p11th
p09th

© 2011 Tvorba www stránek Weboo.eu

Adresa: Míškovice 170 | 768 52  Míškovice u Holešova | Tel.: +420 577 433 221 | E-mail: petr.klvac@volny.cz