Navrhování a projektování

 • vnitřního umělého a sdruženého osvětlení interiérů bytů, domů, pracovních místností, výroben, prodejen, kanceláří, výloh aj.,
 • venkovního osvětlení domů, zahrad, komunikací, nasvětlení fasád domů, solitérů, venkovní zeleně, sousoší, atp.,
 • veřejného osvětlení komunikací a městských ploch (náměstí), pěších zón, parků, sportovních areálů a hřišť, venkovního osvětlení areálů závodů a provozoven, nasvětlení reklamních ploch,
 • denního osvětlení uvnitř objektů zejména s trvalým pobytem lidí,
 • regulace výkonu umělého osvětlení ruční, nebo podle přednastavených scén, případně v závislosti na jiné veličině (vlastní volba), nejčastěji na hodnotě denního osvětlení uvnitř předmětného prostoru,
 • To vše na základě výpočtů, případně měření a v souladu s CZ nebo EU legislativními požadavky.


Odborné posuzování

 • denního, umělého a sdruženého osvětlení podepřené požadovanými výpočty dle ČSN, DIN, ENEC a IEC, případně měřením potřebných fyzikálních veličin na místě,
 • hodnocení stínění denního osvětlení a proslunění (insolace) obytných místností a oslunění rekreačních zařízení a odpočinkových venkovních ploch v souladu s platnou legislativou ČR.
 • nabídka zpracování auditu energetické náročnosti budovy z hlediska požadavků na osvětlení, tzv.číselného ukazatele energie pro osvětlení "LENI" dle ČSN EN 15193 a TNI 730327.


Autorizovaná měření

 • provedení měření osvětlení vnitřních prostorů na úrovni provozního případně přesného měření špičkovou měřící technikou, pravidelně ověřovanou kontrolní kalibrací u autorizovaných firem v EU. Zpracování protokolu z měření dle ČSN 36 0011-1 až 3 včetně stanovení nejistoty měření a návrhu opatření v případě nevyhovujícího stavu.
 • nabídka přesného měření komponentů světelné techniky nebo parametrů svítidel ve světelně technické laboratoři, zpracování dat pro výpočtový software ve formě českých (WILS) nebo mezinárodních standardů (EULUM, IES).


Prodej

 • svítidel a světelných zdrojů vnitřního a venkovního umělého osvětlení přibližně sta výrobců, a to českého i zahraničního původu,
 • spínací, regulační a řídící prvky umělého osvětlení (spínače, stmívače, pohybová čidla, fotočidla, řídící tablety ap.).
 • To vše může být v běžné nebo špičkové kvalitě a designu.
 •  Ke dni 31.5.2014 jsme skončili s maloobchodním prodejem v kamenném obchodě.

 

Instalace

 • osvětlovacích soustav vnitřního i venkovního umělého osvětlení a příslušných elektrorozvodů včetně dodávek rozvaděčů uzemnění a instalace přepěťových ochran.
 • Ke dni 31.5.2014 jsme skončili s montážemi osvětlovacích zařízení.

© 2011 Tvorba www stránek Weboo.eu

Adresa: Míškovice 170 | 768 52  Míškovice u Holešova | Tel.: +420 577 433 221 | E-mail: petr.klvac@volny.cz